Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz Uherskohradišťsko Vsetínsko Zlínsko Kroměřížsko
Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz
Přidat do Oblíbených stránek Nastavit jako výchozí stránku Nápověda A. D.   
    
 HLEDÁNÍ:
VÁŠ ROZCESTNÍK A PORTÁL ZLÍNSKÉHO KRAJE
| PAMÁTKY | KULTURA | TURISTIKA | DOPRAVA | OBCE & MĚSTA |
| ROZCESTNÍK | WEBKAMERY | FIRMY | ČLENĚNÍ KRAJE | O KRAJI |
Mapa regionu
   KM - KROMĚŘÍŽ
   UH - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
   ZL  - ZLÍN
   VS  - VSETÍN
 

   Památky Zlínského kraje

 Seřadit památky podle:
 - abecedy       
 - typu   


                            HLEDÁNÍ

 

  Obce & města Zlínského kraje

Obce & města Zlínského kraje:
B C D F H CH J
K L M N O P R
S Š T U V Z Ž
 
  Napište nám...
  Prameny a literatura
  Statistika návštěvnosti
  Spolupráce a poděkování
  Přidat objekt, památku...
  Zasílání novinek ze serveru
  O portále
 
 
SLOVÁCKO - turistická oblast
ROSTLINSTVO SLOVÁCKA

       Popisovaná oblast Slovácka má díky své zeměpisné poloze a výškové členitosti zastoupení různých rostlinných společenstev od teplé panonské květeny, šířící se do území od jihu údolími řek Moravy a Váhu, přes typickou Karpatskou květenu, která zde má většinou nejvýchodnější lokality zeměpisného rozšíření, okrajový výskyt květeny Českého masivu, často s nejzápadnějšími lokalitami, až po horské a severské prvky, vyskytující se v nejvyšších polohách kolem vrcholů Javořiny a Lopeníku. Z hlediska fytogeografického členění do území zasahují 3 okresy teplé oblasti Panonského termofytika (Jihomoravský úval, Bílé Karpaty stepní, Jihomoravská pahorkatina) a 3 okresy středně teplého Karpatského mezofytika (Středomoravské Karpaty, Bílé Karpaty lesní, Zlínské vrchy). Nejčastějšími typy původní lesní vegetace jsou v nivách řek lužní lesy charakteru jilmové jaseniny v ostatním území dubohabřiny, doubravy a bučiny. Tam, kde byly lesy odstraněny se vytvořily náhradní typy vegetace převážně luční a pastvinné, po rozorání i kulturních stepí. Charakteristickými dřevinami lužního lesa typu tvrdého luhu jsou jasan úzkolistý, dub letní, jilm habrolistý. Měkký luh se vytváří na zamokřených lokalitách a tvoří jej vrba bílá, topol černý a bílý. V bylinném podrostu najdeme orsej jarní, česnek medvědí, ostružiník ježiník, hluchavku skvrnitou, popenec břečtanovitý, na vlhčích místech kosatec žlutý. Později v létě převládá kopřiva dvoudomá. V dubohabřinách převládá dub zimní a habr obecný, z bylin hvězdnatec čemeřicovitý, kyčelnice cibulkatá, lýkovec jedovatý, lilie zlatohlavá, konvalinka vonná, zvonek broskvolistý, hrachor jarní atd. Doubravy tvoří převážně dub zimní a dub letní, v podrostu s babykou, ptačím zobem, válečkou prapořitou, kopytníkem evropským, bažankou vytrvalou, kokoříkem mnohokvětým, plicníkem lékařským. Bučiny jsou tvořeny bukem lesním, často je přimísen dub zimní, v podrostu najdeme ostřici chlupatou, mařinku vonnou, pryšec mandloňovitý, okrotici mečolistou, čarovník pařížský, čistec lesní. Mimo les jsou v nivě řeky Moravy četná oddělená ramena, vzniklá při regulaci řeky, kde rostou např. stulík žlutý, rdest vzplývavý a kadeřavý, voďanka žabí, kotvice plovoucí, šípatka střelovitá, šmel okoličnatý, rákos obecný, orobinec širolistý a mnoho dalších druhů. Na loukách a pastvinách Chřibů a Ždánického lesa se vyskytuje prvosenka jarní, mochna bílá, metlice trsnatá, kozlík dvoudomý, pryšec hranatý. V Bílých Karpatech pak zejména řada druhů orchidejí např. vstavač mužský a vojenský, pětiprstka obecná, hlavinka horská, tořič čmelákovitý a včelonosný, střevíčník pantoflíček. Z běžnějších charakteristických druhů tužebník obecný, vítod větší, kokost krvavý, kosatec dvoubarvý, hrachor širolistý, černýš hřebenitý. V Kyjovské pahorkatině nalezneme řadu teplomilných rostlin. Roste zde např. třemdava bílá, kamejka modronachová, medovník meduňkolistý, bílojetel pětilistý. Z vzácných druhů pak kosatec nízký, kozinec rakouský a víčencovitý, vlnice chlupatá, len tenkolistý, koniklec velkokvětý, hvězdnice chlumní, kavyl Ivanův. Zvláštní útvar pak tvoří les Doubrava u Hodonína a oblast vátých písků. Zde můžeme nalézt např. mochnu písečnou, diviznu fialovou, lýkovec vonný, zvonek hadincovitý, chrpu Triumfettiho, hvozdík pyšný, pryšec huňatý, řeřišnici malokvětou. Na vlhčinách pak kosatec sibiřský, mléč bahenní nebo tavolník prostřední. Ze zemědělských plodin se pěstují zejména obiloviny, ječmen a pšenice, dále kukuřice, řepka, slunečnice, mák, vojtěška. Méně se pěstuje kmín a léčivé rostliny. Ze zeleniny se pěstuje mrkev, česnek, okurky, rajčata, cibule. Z ovoce kromě běžných jabloní a hrušní také meruňky, broskve a švestky, na většině území i vinná réva.

Památky východní Moravy
2001-2024  Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz. E-mail: info@pamatky-vm.cz
Design a www aplikace stránek:  Martin Zvonek
Všechna autorská práva k obsahu jsou vlastnictvím jejich majitelů