Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz Uherskohradišťsko Vsetínsko Zlínsko Kroměřížsko
Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz
Přidat do Oblíbených stránek Nastavit jako výchozí stránku Nápověda A. D.   
    
 HLEDÁNÍ:
VÁŠ ROZCESTNÍK A PORTÁL ZLÍNSKÉHO KRAJE
| PAMÁTKY | KULTURA | TURISTIKA | DOPRAVA | OBCE & MĚSTA |
| ROZCESTNÍK | WEBKAMERY | FIRMY | ČLENĚNÍ KRAJE | O KRAJI |
Mapa regionu
   KM - KROMĚŘÍŽ
   UH - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
   ZL  - ZLÍN
   VS  - VSETÍN
 

   Památky Zlínského kraje

 Seřadit památky podle:
 - abecedy       
 - typu   


                            HLEDÁNÍ

 

  Obce & města Zlínského kraje

Obce & města Zlínského kraje:
B C D F H CH J
K L M N O P R
S Š T U V Z Ž
 
  Napište nám...
  Prameny a literatura
  Statistika návštěvnosti
  Spolupráce a poděkování
  Přidat objekt, památku...
  Zasílání novinek ze serveru
  O portále
 
 
CÍRKEVNÍ A SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
 Farní kostel sv. Jana Křtitele - JALUBÍ 

        Hodnotná, pozdně barokní stavba s oltářem a plastikou O.Schweigla. Obrazy na bočních oltářích jsou od I. Raaba. Jednolodní orientovaná stavba se segmentovým závěrem kněžiště, sakristií při severní straně kněžiště a čtyřbokou věží v ose průčelí. Boční fasáda členěna pilastry a římsovou hlavicí, na západní straně kompositní hlavicí, prolomena třemi okny nad sebou, okna oválného tvaru se šambránou + 2 okenními osami, okna segmentově zaklenutá se šambránou s ušima a klenákem ve vrcholu. Jižní starna prolomena jedním pravoúhlým vchodem s lištou. Kněžiště členěno pilastry s římsovou hlavicí, prolomeno 1 okenní osou, okno segmentově zaklenuté se šambránou s ušima a klenákem ve vrcholu.
        Na severní straně kněžiště obdélný přístavek sakristie, členěný lesénovými rámy, prolomený 1 okenní osou, okno pravoúhlé s lištou. Průčelí se středním risalitem věže, členěno pilastry s kompozitní hlavicí. Pilastry vyrůstají z vysokého soklu. Na osu risalitu prolomen pravoúhlý vchod s profilovaným kamenným ostěním. Nad vchodem dva alianční znaky, završení knížecí korunou. Nad ním segmentově vypjatá návojová římsa. Nad ní 1 okenní osa, okno segmentově zaklenuté se šambránou a klenákem ve vrcholu. Po obou stranách risalitu niky půlkruhově zaklenuté se sochami světců. Kolem nik šambrány s lištou a návojovou parapetní římsou se závěsem v parapetu. Hlavní profilovaná římsa nese tvarovaná štítová volutová křídla se středním risalitem věže, členěna lesénami, prolomena 1 okenní osou, okno pravoúhlé s lištou. Zvonicové patro odděleno kordonovou římsou, členěno na nárožích pilastry s kompozitní hlavicí, prolomeno po 1 okenní ose, okno s ustupujícím záklenkem, kolem okna šambrána s ušima, pod oknem návojová parapetní římsa, spočívající na konsolách. Nad oknem kruhový hodinový ciferník. Hlavní římsa nad hodinami segmentově vypjatá nese stlačenou cibuli, přecházející v polygonální jehlan, završený makovicí a křížem. Kněžiště zaklenuto stlačenou kopulí zaoblenou freskou, odděleno od lodi půlkruhově zaklenutým vítězným obloukem. Loď zaklenuta dvěma poli pruské klenby, dělené dvojicemi pasu. Stěny členěny dvojicemi pilastrů s římsovou hlavicí. Podkruchtí valeně zaklenuto. Stěny zdobeny freskou. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou, nad kněžištěm valbovou, nad sakristií střecha pultová. Datován je kostel k roku 1763.

Památky východní Moravy
2001-2024  Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz. E-mail: info@pamatky-vm.cz
Design a www aplikace stránek:  Martin Zvonek
Všechna autorská práva k obsahu jsou vlastnictvím jejich majitelů