Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz Uherskohradišťsko Vsetínsko Zlínsko Kroměřížsko
Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz
Přidat do Oblíbených stránek Nastavit jako výchozí stránku Nápověda A. D.   
    
 HLEDÁNÍ:
VÁŠ ROZCESTNÍK A PORTÁL ZLÍNSKÉHO KRAJE
| PAMÁTKY | KULTURA | TURISTIKA | DOPRAVA | OBCE & MĚSTA |
| ROZCESTNÍK | WEBKAMERY | FIRMY | ČLENĚNÍ KRAJE | O KRAJI |
Mapa regionu
   KM - KROMĚŘÍŽ
   UH - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
   ZL  - ZLÍN
   VS  - VSETÍN
 

   Památky Zlínského kraje

 Seřadit památky podle:
 - abecedy       
 - typu   


                            HLEDÁNÍ

 

  Obce & města Zlínského kraje

Obce & města Zlínského kraje:
B C D F H CH J
K L M N O P R
S Š T U V Z Ž
 
  Napište nám...
  Prameny a literatura
  Statistika návštěvnosti
  Spolupráce a poděkování
  Přidat objekt, památku...
  Zasílání novinek ze serveru
  O portále
 
 
CÍRKEVNÍ A SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
 Kostel sv. Vavřince - HLUK 

        Jednolodní orientovaná stavba s polygonálním závěrem kněžiště.Boční fasáda členěna průběžnou podezdívkou, na kterou nasedajílesénové rámy, prolomena 3 okenními osami, okna segmentově zaklenutá. Pod první okenní osou jedno okno pravoúhlé se šambránou s okrajovou lištou. Na jižní straně kněžiště obdélná sakristie. Fasáda členěna lesénami na nárožích, prolomena 2 okenními osami, okna pravoúhlá, v prvním patře půlkruhově zaklenuté. Kněžiště členěno lesénami, prolomeno jedním pravoúhlým vchodem s kamenným ostěním a 1 okenní osou, okno segmentově zaklenuté.
        Čtyřboká věž se skoseným nárožím prolomena 1+1 okenní osou nad sebou, okna pravoúhlá se šambránou s ušima a okrajovou lištou. Hlavní profilovaná římsa nese zvonicové patro členěné lesénami, prolomené 1 okenní osou nalou, okno pravoúhlé, nad ním po 1 okenní ose, okna půlkruhově zaklenutá se šambránou, kapkami v parapetu a klenákem ve vrcholu. Nad okny kruhový ciferník a kordonová profilovaná římsa pod hodinami segmentově tvarovaná. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou nad závěrem vrcholu zvalbenou. Věž zastřešena cibulí s lucernou, završená makovicí s dvouramenným křížem. Průčelí s nízkým středním risalitem, členěno lesénovými rámy, na osu prolomen pravoúhlý vchod s profilovaným ostěním, přístupný třemi stupni.Nad vchodem jedna okenní osa, okno pravoúhlé. Po obou stranách risalitu niky segmentově zaklenuté s mušlí v konše. Průčelí završeno dvoupatrovým štítem s trojúhelníkovým frontonem, ve vrcholu kříž. Štít členěn lesénami, prolomen 1 oválnou okenní osou. Kněžiště zaklenuto jedním polem pruské klenby, závěr konchou. Loď zaklenuta třemi poli valené klenby dělené pasy. Stěny členěny přizedními pilíři s pilastry s římsovou hlavicí. Hlavní římsa probíhá pouze po těchto tektoníckých článcích a je v některých případech nad pilastry vyložena. Klenuté pole zaklenuto pruskými kelnbami mezi dvojicemi pasů a je odděleno od obvodních zdí pasy. V západní části kruchta na 2 pilířích, podklenuta pruskými klenbami mezi pasy, střední část kruchty mírně konvexně vypnuta. Kněžiště s oratoří plochostropé. Oratoř otevřena v ose kostela do lodi pseudorománským sdruženým oknem. Věž podklenuta křížovou klenbou, k věži přiléhá šnekové schodiště. Na oratoři kamenná kartuš s obsáhlým latinským nápisem o vystavění kostela a datem 1 7 4 1

Památky východní Moravy
2001-2023  Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz. E-mail: info@pamatky-vm.cz
Design a www aplikace stránek:  Martin Zvonek
Všechna autorská práva k obsahu jsou vlastnictvím jejich majitelů